ชาคร เกษมสันต์ ( อ.ยีนส์ )

Chakhorn Kasemsan

 

 

ประวัติการศึกษา

- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ปริญญาตรี/วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้ากำลัง/กรุงเทพมหานคร)

- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ปริญญาโท/MIS/Computer & Engineering Management/กรุงเทพมหานคร)

ประวัติการทำงาน

- Habasit Far East Pte Ltd. (Key Account Manager) / Switzerland

- John Bean Technologies (Thailand) Co., Ltd. (Senior Sales Engineer) / USA

- Alfa Laval (Thailand) Co., Ltd. (Senior Sales Engineer) / Sweden

- Hi-Cook (Thailand) Co., Ltd. (Sales Manager) / Japan

- Rieckermann (Thailand) Co., Ltd. (Assist Sales Manager) / Germany

- Delta Electronic (Thailand) PCL. (QA)

ตัวอย่างหัวข้อการบรรยาย

- Trend of commercial of PHE in ASEAN Economic Community (China)

- Product advance of refrigeration equipment (Malaysia)

- Refrigeration products conference (India)

- Advance of shell & tube, BHE, Alfanova conference (Germany)

- Technical of machine selling (Japan)

- Effective sales management strategies in ASEAN Economic Community (Japan)

- Asia Pacific Sales conference (China)

- Budget summarize of 2017 meeting (Singapore)

- Distributor meeting (Vietnam)

- Distributor of Thailand conference (Singapore)

- สุดยอดนักขาย 4.0

- สุดยอดนักขายเชิงรุก

- สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย

- นักเจรจาต่อรอง : เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆงาน

- เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงาน

 

แนวทางการบรรยาย  พูด-คิด-ถาม-คุย มุ่งเน้นการนำไปใช้ได้จริง  และฝึกปฏิบัติ

 

ประวัติการบรรยายในประเทศ.pdf

ประวัติการบรรยายต่างประเทศ.pdf

 

TEL. 088-903-3622