สิทธิพล จาดนิล ( อ.ออฟ )

Sittipon Chartnin

ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลธ์ พีค กรุ๊ป จำกัด
 • ผู้อำนวยการสำนักข่าว SPNEWS ONLINE
 • หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาสาสมัครบรรเทา ธน 61-15
 • ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายภาพนิ่งและวิดิทัศน์ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
 • ช่างภาพและวิดิทัศน์ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
 • ผู้อำนวยการสมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 • ผู้ผลิตสกู๊ปชุมชนพอเพียง (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 • ผู้ผลิตงานพรีเซนเตชั่นของ กฟผ
 • ผลิตข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ , กระทรวงแรงงาน ในนาม SPNEWS
 • พิธีกรภาคสนาม และ ผู้จัดรายการ 67 ล้านดวงใจทางสถานีโทรทัศน์ NBT
 • ผู้อำนวยการสถานีดาวเทียม JV TV
 • พิธีกรผู้และจัดรายการล้วงลับเจาะลึก ทางสถานีดาวเทียม PSI 167 praman channel
 • ผู้ผลิตและพิธีกรภาคสนามรายการเกษตรคู่ชาติ สถานีโทรทัศน์ ITV
 • ผู้อำนวยการสถานี Topstar Channel
 • สอนตัดต่อทำหนังสั้นให้กับคณะทำงานเอดส์เทศบาลตำบลเสม็ดชลบุรี
 • สอนถ่ายภาพตัดต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา
 • ผู้ดูแลจัดอบรมสัมมนาครูในสังกัดเมืองพัทยา
 • จัดกิจกรรม Walk Rally   ฯลฯ

หลักสูตรฝึกอบรมที่ถนัด

 • จิดสำนึกเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • จิตสำนึกเรื่องความพอเพียง
 • การทำงานเป็นทีม
 • Walk Rally
 • การบริหารกับความพอเพียง
 • ความพอเพียงกับการทำงาน
 • การใช้สื่อเพื่อการทำงานและประชาสัมพันธ์     ฯลฯ
   

Tel. 088-903-3622