ฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์ ( อ.แชมป์ )

Thanawat Wutthiitsapat

การศึกษา Degree

 • มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จักรพงษภูวนารถ
 • ระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

Training

 • Business Driven Innovation 

ประสบการณ์การทำงาน Qualification

 • Co-founder at Proppjew April 2018- Present
 • Business Analyst and Development Supervisor at JWD Info Logistics
 • Intermodal Executive Operation at Maersk Line
 • Operation Internship at DHL Supply Chain

Project in Operation Field

 • Vendor Sourcing Strategy 2017
 • Store Door Project Volvo, DOLE, KYE 2016 – 2017
 • Rail and Barge Utilization 2015 – 2017
 • Inland haulage cost saving 2014- 2017

วิทยากร  Trainer  หลักสูตรฝึกอบรมที่ถนัด

Supply Chain and Logistics Management

Transportation Planning and Monitoring

Warehouse and Inventory Management

Lean Process Improvement

Lean – Kaizen – Waste – QC tool

ซัพพลายเชนกับการบริหารระบบปฏิบัติการ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในคลังสินค้า

การจัดส่ง-ขนส่งอย่างมีประสิทธธิภาพ

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและลดต้นทุน

การปฏิบัติงานในคลังสินค้า

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและบุคลากรคลังสินค้า

การตรวจนับพัสดุคงคลังประจำปีเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลัง

การเพิ่มศักยภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า                     

การบริหารระบบการปฏิบัติการและซัพพลายเชน    

QC การควบคุมคุณภาพในระบบsupply chain เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 


Tel. 088-903-3622